Το πλωτό που θα μας βοηθήσει να ρίξουμε   παραγάδι   από την ακτή  και  τα αποτελέσματα  αυτής της πατέντας