Σε ορισμένες περιόδους, τα ψάρια σχηματίζουν πυκνά κοπάδια και τσιμπούν με λαιμαργία. Είναι σημαντικό, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ψαράδες να δείχνουν προσοχή στον τρόπο ψαρέματος και να τηρούν τα όρια αλιευμάτων που έχουν θεσπιστεί. Η υπεραλίευση μπορεί να βλάψει σοβαρά τους πληθυσμούς των ψαριών και να διαταράξει την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Είναι σημαντικό να δρούμε υπεύθυνα και να διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα των ιχθυοαποθεμάτων για τις μελλοντικές γενιές.