Ο Αντώνης Ιωνάς δοκιμάζει το συμβατικό Escape 3.60 σε ένα ψάρεμα συρτής με μολύβι φύλακα. Στη πλώρη έχει γίνει μία υπερκατασκευή για την αποθήκευση πραγμάτων ενώ στο καθρέπτη του Escape υπάρχει ένας βενζινοκινητήρας Genovo καθώς και ηλεκτρικός κινητήρας Haswing. Το ψάρεμα γίνεται με ζωντανό καλαμάρι.

Παρουσιάστηκε στο DVD του Boat & Fishing, Ν.16 Μαρτίου.

Video Rating: 5 / 5