•  

Ήταν μια όμορφη βραδιά με καλή παρέα και με μερικά αξιόλογα ψάρια