Ψαρεύουμε τα καλαμάρια με μπαλάκι και σιαλουμ, βάζουμε από 1 έως 3 καλαμαριέρες- η αρματωσιά φαίνεται στο βίντεο. Κάνουμε βυθομέτρηση και βάζουμε «στοπερ» όπως το εγγλέζικο και πετάμε βαθιά. Το μπαλάκι μας βοηθάει έτσι ώστε να μην πατώνουν οι καλαμαριέρες και να τραβάμε αργά χωρίς να βρίσκουν στον πάτο και να χάνουμε τις καλαμαριέρες.