Δύο -δύο τα καλμάρια, απο τον φίλο μας, theodore kiriakidis τελικά… όταν τρώνε ..τρώνε!