•  

Έχει αρχίσει δυναμικά το ψάρεμα καλαμαριών!

ΨΑΡΕΜΑ ΚΑΛΑΜΑΡΙΩΝ(ΘΡΑΨΑΛΑ)