Ψάρεμα Κυπρίνου με τους φίλους Νίκο και Θωμά στη Λίμνη των Ιωαννίνων .

Κάποιες συλλήψεις ψαριών και τελική απελευθέρωση …(πολύ βροχή).

Ωραίες στιγμές των παιδιών!!!
Video Rating: 4 / 5 (λόγω “γαλλικών”)