Ψάρεμα λαυρακια με την τεχνική του spinning ,στην Χίο
Χρησιμοποιήθηκανsoft lure black minnow 5γρ
(music apocalipsis)