•  

Συμφωνούμε με τον φίλο του παραπάνω βίντεο ότι όταν “κάτι” δουλεύει, φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Και απ’ ότι είδαμε… “δουλεύει” μια χαρά! Επίσης συλλέξαμε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την κατασκευή και χρήση του κιούρτου!

Καλή θέαση!