Στο παραπάνω βίντεο θα συλλέξετε μερικές χρήσιμες πληροφορίες για το πολυάγκιστρο καθώς και τρόπους χρήσης του.

Αρκετά ενδιαφέρον βίντεο για τους νέους παράκτιους φίλους μας.