Ένας ακόμα αγαπημένος ψαράς του psarema.net Antonis Drosos επί το έργον στο κυνήγι καλαμαριών με σκάφος. “Την ώρα που χαράζει ο ψαράς ξεκινά για αναζήτηση καλαμαριών σε βάθη 50-80 μέτρων. Το βυθόμετρο θα του δείξει καλαμάρια ή κίνηση μικροψάρων. Εκεί θα σταματήσει να δοκιμάσει. Βέβαια σε κάθε ανέβασμα καλαμαριού δε θα ξεχάσει να ελέγξει τις καλαμαριέρες αλλά και την αρματωσιά του αν είναι καθαρή…”
Video Rating: 5 / 5