•  
Ψάρεμα συρτής με μολύβι φύλακα DENDEX
Αξιολόγηση

Ωραία συναγρίδα 3,5 κιλών! Μπράβο σου Φάνη!