Ένα όμορφο βίντεο με καλή παρέα γίνονται θαύματα που τα θυμόμαστε μια ζωή!
Ψάρεμα με την τεχνική του slow jiging στην ζώνη των 60 μέτρων με δυο πολύ καλά ψάρια.
Καλή διασκέδαση!