Μετά την λήξη της καραντίνας ήρθε η ώρα του ψαρέματος, για LRF ξεκινήσαμε αλλά στους σπάρους ξεδωσαμε και μαζί με αυτούς και κάποια σκαθάρια…. απολαύστε

Αυτά συμβαίνουν όταν το ψάρεμα γίνεται απόλαυση