Ένα βίντεο (εκτιμούμε) υπεραλίευσης, που “ανέβασε” ο  MDAI100, το οποίο σε πολλούς  “ερέθισε” το νευρικό τους σύστημα. Πρέπει όμως να δείχνεται και αυτή η κατηγορία ψαρέματος, ασχέτως εάν το εγκρίνουμε ή όχι.

What?!

Video Rating: 1/5

Fast Posting