•  


Διάφορα ψαρέματα, άλλα τυχερά, άλλα άτυχα, και άλλα σωστά μελετημένα με σωστή τεχνική.

Ψαρέματα διάφορα! Τεχνικά – τυχερά – και άτυχα!
🐟 Παρακαλούμε αφήστε μία αξιολόγηση 🐟