Διάφορα ψαρέματα, άλλα τυχερά, άλλα άτυχα, και άλλα σωστά μελετημένα με σωστή τεχνική.