Με την πρώτη ματιά συνειδητοποίησα ότι αυτό το ψάρι δεν είχε αντίληψη της κατάστασης. Πρώτα προσπάθησα με μια ενέδρα αλλά δεν έβλεπα καμία αντίδραση. Τότε  πλησιάσa με ένα άλλο είδος ενέδρας και καθώς άρχισε να φεύγει εγώ επιταχύνθηκα λίγο και μπήκα στην περιοχή για πυροβολισμό.