•  


Εσείς τι πιστεύετε; Η Σμέρνα επιτίθεται ή όχι;