ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ για τα βυθομετρα GARMIN®️


1)πως διαβάζω το βυθόμετρο σε διάφορες τεχνικές ψαρέματος .
2) καλαμάρια 🦑 στο βυθόμετρο
3)Μαύρα ψάρια 🐟στο βυθόμετρο
4) Κόκκινα ψάρια 🐟 στο βυθόμετρο
5) Δομή βυθού (λάσπη,πέτρα, τραγάνα, ναυάγια)
6)λειτουργίες CLEARVU & SIDEVU