Την “έπιασε” την συναγριδούλα, ήθελε δεν ήθελε, έξω από την γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Ωραίος ο φίλος!

Fast Posting