ΣΩΤΟΣ: “Για τα μελανούρια ότι και να πούμε είναι λίγο πολλοί τρόποι για να τα πιάσουμε ,προσωπικά έμενα μ’ αρεσει σαν ψάρι, μια αρματοσουλα που θα δείτε εδώ απλά τα πράγματα πιάνει ψάρια”