5

Δύο παράβολα, συνολικής αξίας 35 ευρώ, καθώς και δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες σε χαρτί, καθώς και σε ψηφιακό μέσο (usb stick ή cd-rom)πρέπει να προσκομίσουν οι χειριστές ταχυπλόων σκαφών, προκειμένου να αντικαταστήσουν την παλαιά άδειά τους με την προβλεπόμενη από την νομοθεσία νέα.

Τοι ένα παράβολο αξίας 25 ευρώ είναι υπέρ του Ειδικού  Κλάδου  Οικονομικής Ενίσχυσης  Μερισματούχων  (ΕΟΚΕΜΝ) του Μετοχικού  Ταμείου   Ναυτικού και το άλλο αξίας 10 ευρώ από την ΔΟΥ ή ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου στον ΚΑΕ 3435.
Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την αντικατάσταση των παλαιού τύπου αδειών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Αναδημοσίευση από : http://limenikadromena.blogspot.gr