Ανησυχητική μείωση της αλιευτικής παραγωγής, από τη δεκαετία του ’70 μέχρι και σήμερα, έχει παρατηρηθεί στη λίμνη της Βόλβης. Η λίμνη που στήριζε οικονομικά περίπου 600 οικογένειες των παραλίμνιων οικισμών, πλέον δεν μπορεί να συντηρήσει πάνω από δέκα. Από τους 1.500 τόνους το 1950 και τους 500 τόνους το 1970, η ετήσια σημερινή παραγωγή κυμαίνεται […]

Περισσότερα