Ένα τεράστιων διαστάσεων Φεγγαρόψαρο” “ξέβρασε” η θάλασσα στην παραλία φυριπλάκα της Μύλου και είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι “βρέθηκε” νεκρό διότι είναι είδος ψαριού, προς εξαφάνιση. Το συγκεκριμένο ψάρι είναι ένα από τα βαρύτερα γνωστά οστέινα ψάρια, με βάρος που  κυμαίνεται μεταξύ 250 έως και 1.000 κιλά! Αυτό το είδος ψαριού συναντάται στα τροπικά και […]

Περισσότερα