Ένα τεράστιων διαστάσεων Φεγγαρόψαρο” “ξέβρασε” η θάλασσα στην παραλία φυριπλάκα της Μύλου και είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι “βρέθηκε” νεκρό διότι είναι είδος ψαριού, προς εξαφάνιση. Το συγκεκριμένο ψάρι είναι ένα από τα βαρύτερα γνωστά οστέινα ψάρια, με βάρος που  κυμαίνεται μεταξύ 250 έως και 1.000 κιλά! Αυτό το είδος ψαριού συναντάται στα τροπικά και εύκρατα νερά το κόσμου. Το σχήμα του, θυμίζει κεφάλι ψαριού με ουρά ενώ το σώμα του είναι επίπεδο κάθετα. Ο κύριος λόγος της “περίεργης” ονομασίας είναι επειδή  μπορεί να έχει το ίδιο ύψος με μήκος όταν τα ραχιαία και κοιλιακά πτερύγια εκτείνονται, το οποίο θυμίζει… το φεγγάρι.

 

Πηγή (φωτογραφικό υλικό) από: