Ψάρεμα με Tai Rubber και το αποτέλεσμα… Το καλύτερο δυνατό! Συναγρίδα με Free Slide! Ωραίος 🙂