Μια πρωτοφανή (όσο και παρανοϊκή) απόφαση που αναμένεται να έχει δραματικές επιπτώσεις στον Τουρισμό στη νήσο ΚΕΑ (ΤΖΙΑ) εξέδωσε το Λιμεναρχείο του Λαυρίου. Επί της ουσίας με την απόφαση αυτή απαγορεύεται σε σκάφη, φουσκωτά, ιστιοπλοϊκά κλπ να προσεγγίσουν  τις παραλίες του νησιού σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων. Πρόκειται για μια απόφαση χωρίς λογική καθώς πλέον κάποιος δεν έχει λόγο να κάνει διακοπές στο νησί εφόσον διαθέτει φουσκωτό ή σκάφος. 

Ακόμα με την ίδια λογική θα απαγορεύεται να εισέρχεται σκάφος στο λιμάνι στο Βουρκάρι καθώς στην απέναντι πλευρά (από εκεί που δένουν τα σκάφη) υπάρχει παραλία που επισκέπτονται λουόμενοι. Το ίδιο προφανώς θα συμβαίνει και στις γνωστές παραλιες του νησιού όπως είναι ο ΟΤΖΙΑΣ και ο Κούνδουρος. 

Ιδού η απόφαση (της παράνοιας) 

ΘΕΜΑ: «Λήψη μέτρων ρύθμισης θαλάσσιας κυκλοφορίας και αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές στις οποίες συρρέουν λουόμενοι εντός περιοχής δικαιοδοσίας Β ́ Λιμενικού Τμήματος Κέας ».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 136, 141 και 157 του Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261 Α’/1973)όπως ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις των άρθρων 188, 231, 295 και 296 του Γ.Κ.Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ (ΦΕΚ: 460 Β’/1978).
  3. Το άρθρο 2 του Ν. 499/47 (ΦΕΚ 280 Α’/1947).
  4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 444/70 (ΦΕΚ 39 Α’/1970).
  5. Το άρθρο 4 παρ. 3 & άρθρο 26 Γ.Κ.Λ. αριθ. 20 (ΦΕΚ 444 Β’/1999).
  6. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την ασφάλεια των λουομένων στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κέας, καθώς και για την ευταξία στην κίνηση και στην αγκυροβολία σκαφών στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
  1. Την απαγόρευση, για το χρονικό διάστημα από 21/05/2018 μέχρι 30/09/2018, της πόντισης πάσης φύσεως αγκυροβολίων, της κάθε είδους πρόσδεσης από σταθερά ή μη σημεία των ακτών με την προέκταση σχοινιών, την αγκυροβολία και την κυκλοφορία των επαγγελματικών λέμβων και των μηχανοκίνητων σκαφών (επαγγελματικών και ιδιωτικών), των πάσης φύσεως μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής καθώς και την προσέγγιση και προσγιάλωση Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων και μεγάλων σκαφών σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές εντός περιοχής αρμοδιότητας της Λιμενικής Αρχής Κέας ανεξάρτητα αν υπάρχουν ή όχι σημαντήρες.
  2. Την απαγόρευση αλιείας με δίχτυα και παραγάδια σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές και συγκεκριμένα στις θαλάσσιες περιοχές εντός περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κέας όπου συρρέουν λουόμενοι, για χρονικό διάστημα από 21/05/2018 μέχρι 30/09/2018.

3. Οι παραβάτες της απόφασης αυτής ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.

Πίνακας Αποδεκτών: Α) Για ενέργεια:
1. Ναυτικός Όμιλος Λαυρίου & Κέας .

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης

Πλοίαρχος Λ.Σ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σίμος

2. Ναυτικές Εταιρείες ενοικίασης ιστιοπλοϊκών σκαφών, περιοχής δικαιοδοσίας μας. 3. Ναυτικοί Πράκτορες περιοχής Λαυρίου – Κέας.
4. Επαγγελματικοί και Ερασιτεχνικοί Αλιευτικοί Σύλλογοι Λαυρίου.
5. Εκπρόσωποι Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίων αναψυχής.

6. Παροχείς καταδύσεων αναψυχής περιοχής Λαυρίου – Κέας .

Β) Για κοινοποίηση:

1. ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΛΑ-ΔΕΛΑΛ-ΔΑΝ-ΔΕΜ-ΔΑΠΘΑΣ(υτα). 2. Γρ κ. 1ου ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛΑΚΤ (υτα).
3. ΓΕΝ/Υδρογραφική Υπηρεσία (υτα).
4. Λιμενική Αρχή Π.ΦΩΚΑΙΑΣ – ΚΕΑΣ (υτε).

5. Δήμος Κέας.
6. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου .

ΤΟ λιμάνι στο ΒΟΥΡΚΑΡΙ. Η παραλία και τα ιστιοπλοϊκά
ΤΟ λιμάνι στο ΒΟΥΡΚΑΡΙ. Η παραλία και τα ιστιοπλοϊκά
ΤΟ λιμάνι στο ΒΟΥΡΚΑΡΙ. Η παραλία και τα ιστιοπλοϊκά
ΤΟ λιμάνι στο ΒΟΥΡΚΑΡΙ. Η παραλία και τα ιστιοπλοϊκά

Αναδημοσίευση από : http://www.mononews.gr