Επειδή μια εικόνα = 1000 λέξεις…

Παρακολουθήστε μια ενδιαφέρουσα αρματωσιά, η οποία εκτιμούμε θα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό που παρατηρήσαμε κυρίως, είναι ότι η συγκεκριμένη αρματωσιά, δεν μπλέκει εύκολα στον βυθό της θάλασσας και είναι πολύ ρεαλιστική η κίνηση του σιλικονούχο ψαριού. Κατάλληλο για λαβράκια!!!