Τους νέους κανόνες σχετικά με την παροχή βοήθειας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας στους αλιείς προκειμένου να μπορέσουν να συμμορφωθούν με τη νέα κοινή αλιευτική πολιτική ενέκριναν οι ευρωβουλευτές την Τετάρτη 16 Απριλίου καυά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου. Η ενίσχυση θα βοηθήσει τους ψαράδες να συμμορφωθούν με την απαγόρευση της ρίψης ανεπιθύμητων ιχθύων στη θάλασσα και θα συμβάλει στη βελτίωση της ασφάλειας, των συνθηκών εργασίας, της συλλογής δεδομένων και των λιμενικών υποδομών.

«Η ψηφοφορία αυτή δημιουργεί ένα βιώσιμο μοντέλο αλιείας για τα επόμενα δέκα χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, η βιώσιμη αλιεία δεν βρίσκεται στα λόγια και τις αξιέπαινες προθέσεις, αλλά συνεπάγεται πάνω απ’ όλα πρακτικά μέτρα για την εξάλειψη της υπεραλίευσης και έλεγχο της ικανότητας αλιείας. Οφείλει επίσης να επιτρέπει στους αλιείς να ζουν από το επάγγελμά τους», δήλωσε ο εισηγητής Γάλλος ευρωβουλευτής Alain Cadec.Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεών τους με εκπροσώπους του Συμβουλίου των Υπουργών σχετικά με τους κανόνες που θα διέπουν το νέο Ταμείο, οι ευρωβουλευτές κατάφεραν να βελτιώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τη συλλογή και τη διαχείριση δεδομένων στον τομέα της αλιείας. Τα δεδομένα αυτά είναι πολύ σημαντικά, καθώς βάσει αυτών καθορίζεται η «μέγιστη βιώσιμη απόδοση», δηλαδή θεσπίζονται τα ανώτατα όρια των ψαριών που μπορούν να αλιευθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αλιείας.Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν τη διάθεση 520 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) – ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό που πρότεινε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή – για τη συλλογή δεδομένων.Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει επισήμως τη συμφωνία κατά τις προσεχείς εβδομάδες. Στη συνέχεια ο εν λόγω κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ο κανονισμός που διέπει το Ταμείο αποτελεί το τελευταίο από τα τρία νομοθετήματα του πακέτου μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, το οποίο ολοκληρώνει τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής.