Η Πίννα η αλλιώς (Pinna nobilis) είναι ένα εμβληματικό θαλάσσιο δίθυρο που ζει μόνο στην Μεσόγειο θάλασσα. Προστατεύεται από τις εθνικές νομοθεσίες όλων των κρατών της Μεσογείου και την οδηγία 92/43 της Ευρωπαϊκής ένωσης. Παρολ’αυτα όμως ο μαζικός θάνατός τους θεωρείται αρκετά ανησυχητικός!

Δείτε το σχετικό βίντεο που επιμελήθηκε ο Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας προς κάθε είδους προβληματισμό! 🙁