Το ψάρεμα τσιπούρας στην πράξη, με τον φίλο μας Διονύση Σαμώτα. Είχαμε και στο παρελθόν ασχοληθεί με τον Διονύση, όταν μας έδειχνε μια αρματωσιά για ψάρεμα τσιπούρας. Αυτή την φορά είδαμε και στην πράξη ότι δικαίως κατέχει μια θέση στο blog μας (όπως και πολλοί) άλλοι…

Video Rating: 5/5