…και όταν αναφέρουμε για “τεστ” εννοούμε για το πώς θα ξεχωρίσουμε την γνησιότητας της πετονιάς florocarbon από μία απλή…