Στην Καβάλα, το διάστημα 6-7-8-9 Οκτωβρίου 2016 (από Πέμπτη ως Κυριακή) θα πραγματοποιηθεί το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων με τίτλο «Υδάτινα Οικοσυστήματα: Ορθολογική Διαχείριση-Οικονομική Ανάπτυξη».

«Μια από τις πιο επιτυχείς και μακροχρόνιες δράσεις μας είναι η διοργάνωση των επιστημονικών Συνεδρίων του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου (Π.Σ.Ι.Δ.). Με τις προσπάθειες των μελών μας, των φίλων και συναδέλφων στα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα, πετύχαμε την ευρεία αποδοχή του Συνεδρίου γεφυρώνοντας τις δύο κοινότητες που μας καθορίζουν, την κοινότητα των εργαζομένων του Τομέα Αλιείας και την επιστημονική κοινότητα», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.Το συνέδριο, όπως επίσης σημειώνεται, αποτελεί σημαντικό σταθμό αναφοράς για τις επιστημονικές εξελίξεις στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια, τις εφαρμογές τους και στη διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών του, παρουσιάζονται περίπου 100 επιστημονικές εργασίες, συμμετέχουν περισσότεροι από 500 σύνεδροι και αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία (Aquatic Science and Fisheries Abstracts).

Οι Θεματικές Ενότητες είναι: Α) Θαλάσσια Οικοσυστήματα και Αλιεία Β) Εσωτερικά & Μεταβατικά Ύδατα Γ) Υδατοκαλλιέργειες και Αξιοποίηση Αλιευτικών Προϊόντων.

«Καλούμε όλους να συμμετέχουν με την παρουσίαση του επιστημονικού τους έργου, καταθέτοντας τις εργασίες τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του 1ου circular όταν αυτό δημοσιοποιηθεί. Ενημερώνουμε, επίσης, ότι θα γίνει βράβευση των τριών καλυτέρων ανακοινώσεων (1 από κάθε θεματική ενότητα) και ενός Poster», αναφέρει επίσης η ανακοίνωση.

Πληροφορίες για το 16ο Συνέδριο θα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα: www.psid.gr, και μπορείτε να απευθύνεστε στην Οργανωτική Επιτροπή: Πρόεδρος Αργύρης Καλλιανιώτης, Δ/ντής ΙΝ.ΑΛ.Ε, Τηλ: 25940-23637, Fax: 23940-22222, e-mail: akallian@inale.gr

Πηγή: http://www.agronews.gr/