Έξτρα εισόδημα στους ψαράδες όλης της χώρας (παράκτιων περιοχών και νησιών) μπορεί να προσφέρει κατά την τουριστική περίοδο που ξεκινά το καλοκαίρι του 2015 η νέα νομοθεσία για τον αλιευτικό τουρισμό: Για πρώτη φορά, οι αλιείς που έχουν ήδη θεωρημένη επαγγελματική άδεια μπορούν να δηλώσουν στην Περιφέρεια όπου ανήκουν την άσκηση επιπλέον μίας δραστηριότητας, που θα τους επιτρέπει να κάνουν βαρκάδες τους τουρίστες… με το αζημίωτο.
Το νέο καθεστώς, που θεσμοθετήθηκε με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφορά χιλιάδες ψαράδες με επαγγελματική άδεια και βάρκα έως 15 μέτρα (αποκλείονται οι μεγαλύτερες). Αυτοί οι ψαράδες αποκτούν τη δυνατότητα να κάνουν βαρκάδες ομάδες τουριστών έως 12 άτομα, εφόσον καλύπτουν τεχνικές προδιαγραφές.
Οι προϋποθέσεις για τις βαρκάδες των τουριστών περιγράφονται σε απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία:
Στον αλιευτικό τουρισμό μπορούν να συμμετέχουν οι αλιείς που έχουν επαγγελματική άδεια σε ισχύ και σκάφος μήκους έως 15 μέτρα.
Τα σκάφη που προορίζονται για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού θα πρέπει να μπορούν να παραλαμβάνουν έως 12 επιβάτες. Παράλληλα, θα πρέπει να πληρούνται οι οριζόμενες από την κείμενη νομοθεσία και τα Προεδρικά Διατάγματα προδιαγραφές των σκαφών (ελάχιστο ύφος των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κ.λπ.) και να διαθέτουν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.
Το αλιευτικό σκάφος θα πρέπει να τηρεί τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία κανόνες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την υγιεινή και την καταλληλότητα του για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού.
Οι επαγγελματίες αλιείς θα μπορούν να κάνουν επίδειξη των τεχνικών ψαρέματος, τις οποίες στη συνέχεια οι επιβαίνοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν οι ίδιοι ψαρεύοντας με πετονιά.
Οι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτήν τη νέα μορφή τουρισμού θα πρέπει να ενημερώνουν τις περιφερειακές υπηρεσίες Αλιείας, υποβάλλοντας με την αρχική αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας τους, αίτηση για τα αλιευτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται από τους επιβάτες-τουρίστες και πιστοποιητικό ασφάλισης για αστική ευθύνη. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται, πέραν των ποινικών και των διοικητικών κυρώσεων, οι προβλεπόμενες ποινές για παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας.
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θεωρεί ότι το νέο πρόγραμμα πρέπει να στηριχθεί από τους (ίδιους τους ψαράδες, οι οποίοι «αποκτούν τη δυνατότητα όχι μόνο να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, αλλά και να αναδείξουν τις παραδοσιακές τεχνικές τους μαζί με τις σπάνιες ομορφιές των ελληνικών ακτογραμμών».

Πηγή: Η Δημοκρατική της Ρόδου