Δείτε σε αυτό το σύντομο βίντεο, πως θα εκτελέσουμε βολή με την τεχνική Pendulum