Μεγάλο και ευκίνητο ψάρι, που ζει σε όλους τους ωκεανούς, κυρίως σε εύκρατες και ηπίως θερμές θάλασσες. Το μήκος του κυμαίνεται από 3 έως 5 μέτρα. Η άνω σιαγόνα του προεκτείνεται και σχηματίζει ένα επίμηκες αιχμηρό ρύγχος ή «ξίφος». Τα δόντια είναι ανύπαρκτα και το ραχιαίο πτερύγιο ψηλό. Τρέφεται κυρίως με μικρά ψάρια και μαλάκια. Σε πολλές περιοχές γίνεται ευρεία εμπορική εκμετάλλευση του. Ανήκει στην οικογένεια ξιφίδες ή ξιφιίδες, τάξη περκόμορφα.