Ένα πολύ “δυνατό” βίντεο από “δυνατούς” ψαρο-κυνηγούς!

Δεν θα αναφερθούμε στα εξαίσια υποβρύχια πλάνα και την εξαιρετική επιλογή της μουσικής υπόκρουσης, θα περιοριστούμε μονάχα στο “βάρος” των θηραμάτων!!!

Καλή θέαση!!!