Ένα επιτυχημένο ψάρεμα με την τεχνική JIGGING από τον fisherman f2strato. Πολύ καλή συναγρίδα 8 κιλών!!!
Video Rating: 4 / 5

Από τα βίντεο των αναγνωστών μας