Βολή περίπου στα 4 μήκη. (Τα μήκη υπολογίζονται από το ξεδίπλωμα του σχοινιού) – Semislide polyspast speargun, got bass stoned

Περισσότερα