Όταν όλα είναι “ήρεμα” το αποτέλεσμα είναι ιδανικό!

Έχω εντοπίσει το ψάρι από την επιφάνεια. Πλανάρω κατά πάνω του μέχρι να βρεθώ στο βεληνεκές του όπλου μου. Το ψάρι ήταν “ήρεμο”, με “δέχτηκε” και…