Στις 17 Μαρτίου 2024, έλαβε χώρα έλεγχος από στελέχη του Λιμενικού Τμήματος Θάσου στην περιοχή Λιμενάρια. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εντοπίστηκαν τρεις ερασιτέχνες ψαράδες να έχουν αλιεύσει παράνομα 300 αχινούς, υπερβαίνοντας κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 20 αχινών ανά άτομο.

Επιπλέον, οι ψαράδες βρέθηκαν να κατέχουν 20 κιλά φούσκες χωρίς να διαθέτουν την απαραίτητη άδεια αλιείας.

Ως αποτέλεσμα, η Λιμενική Αρχή Θάσου προχώρησε στην κατάσχεση της παράνομης αλιείας, επαναποντίζοντας τους αχινούς στη θάλασσα. Παράλληλα, στους ψαράδες κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εν λόγω παράνομη δραστηριότητα αποτελεί σοβαρή απειλή για το θαλάσσιο περιβάλλον και θέτει σε κίνδυνο την αειφορία των αλιευτικών πόρων. Η αυστηρή τήρηση των αλιευτικών κανονισμών είναι απαραίτητη για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη διασφάλιση της βιώσιμης αλιείας.