Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, σε σύσκεψη με εκπροσώπους της αλιείας, υδατοκαλλιέργειας και αλιευτικού τουρισμού, τόνισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου.

Κυριότερα σημεία:

 • Ίδρυση δύο Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, μίας για την αλιεία και τον αλιευτικό τουρισμό και μίας για τις υδατοκαλλιέργειες.
 • Στόχος: Βελτίωση της εκπροσώπησης και διαπραγματευτικής δύναμης των αλιέων και ιχθυοκαλλιεργητών.
 • Δυνατότητα συμμετοχής: Αλιείς, ιχθυοκαλλιεργητές, απασχολούμενοι σε ιχθυόσκαλες, εξαγωγές, μεταποίηση, Επιμελητήρια.
 • Χαρτογράφηση των προβλημάτων του κλάδου μετά το Συνέδριο Αλιείας (24/2).
 • Προτεραιοποίηση ζητημάτων για μελλοντικές δράσεις.
 • Διοργάνωση 9ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Our Ocean (Αθήνα, 16-17/4).
 • Θέμα: “Γαλάζια οικονομία” – ισορροπία ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και βιωσιμότητας.
 • Διοργάνωση Παγκόσμιου Συνεδρίου Αλιείας (Δεκέμβριος).
 • Συνεργασία με F.A.O. και ευρωπαϊκές χώρες.
 • Ενίσχυση αλιευτικού τουρισμού με αξιολόγηση προτάσεων από αναπτυξιακές εταιρείες και ενσωμάτωση στο επόμενο σχέδιο νόμου του ΥΠΑΑΤ.
 • Ίδρυση πρώτου Ενωσιακού Κέντρου για την Ευζωία των Υδρόβιων Ζώων (Ηράκλειο Κρήτης).
 • Συνάντηση Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας EUMED 9 (24/1) – αντιμετώπιση ψαριών εισβολέων.

Συμμετέχοντες:

 • Εκπρόσωποι από Πανελλήνιες Ενώσεις Αλιέων, Ιχθυοκαλλιεργητών, Αλιευτικού Τουρισμού.
 • Σύνδεσμοι Αλιευτικών Συνεταιρισμών, Μυδοκαλλιεργητών, Ιχθυεμπόρων.
 • Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας.
 • Πρόεδροι Συνεταιρισμών, Μυδοκαλλιεργητών, Ιχθυεμπόρων.

Συμπερασματικά, η συνάντηση αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής αλιείας.