Την 22/06/2023, στελέχη της Λιμενικής Αρχής της Μυτιλήνης εντόπισαν τρεις (03) ερασιτέχνες αλιείς που ψάρευαν μαζί χρησιμοποιώντας φωτεινή πηγή (φακούς Led) αλιεύοντας εκατόν είκοσι δύο (122) τεμάχια του είδους ‘ΟΛΟΘΟΥΡΙΟ’.

Αυτή η αλίευση έγινε κατά τη διάρκεια απαγορευμένης χρονικής περιόδου για αυτό το είδος, συμπεριλαμβανομένου ότι και η μέθοδος αλιείας αλλά και το ΟΛΟΘΟΥΡΙΟ απαγορεύονται στην ερασιτεχνική αλιεία.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο της Μυτιλήνης ξεκίνησε τη διαδικασία επιβολής των κατάλληλων διοικητικών κυρώσεων και κατασχέθηκαν τρεις (03) φακοί και η ποσότητα των αλιευμάτων που προαναφέρθηκαν, η οποία επανατοποθετήθηκε στη θάλασσα.