Οι τοπικές κοινότητες στην περιοχή της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου έχουν, ανά τους αιώνες, αναπτύξει μια ποικιλία από αλιευτικές πρακτικές για να βιοπορίζονται. Μια από αυτές είναι η δημιουργία φυσικών ιχθυοτροφείων, των λεγόμενων ιβαριών, που με την εμπειρία της παράδοσης σχηματίζονται από ιχθυοφραγμούς στους οποίους εγκλωβίζονται τα ψάρια κατά τη μετανάστευσή τους προς την ανοιχτή θάλασσα. Οι ντόπιοι έχουν μια ειδική λέξη για το ψάρεμα στα ιβάρια, το Άλιμα. Η ταινία παρατηρεί την καθημερινότητα των ψαράδων που εργάζονται και ζουν στο ιβάρι του Κόμματος, το οποίο βρίσκεται γύρω από μια αμμονησίδα στη λιμνοθάλασσα, όπως αυτή λαμβάνει χώρα κατά την αλιευτική περίοδο από την άνοιξη έως το καλοκαίρι του 2017.

Over the centuries, local communities around the Messolonghi lagoon in Greece have developed a variety of fishing techniques to support their livelihoods. One of them is the creation of natural fish farms called ιβάρια (ivaria), still based on traditional knowledge, by using barrier traps to capture fish during their migration to the open sea. The locals have a special word for ivari fishing –Άλιμα (alima)–. The film observes the daily routine of the fishermen working and living in the ivari of Komma –located around a small islet in the lagoon– as it takes place in the fishing period from spring to winter 2017.