Μια σημαντική ανακοίνωση για τους φίλους της αλιείας: Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου υπενθυμίζει την ετήσια απαγόρευση αλιείας καραβίδας, η οποία ισχύει από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 15 Μαΐου 2024. Η απαγόρευση αφορά όλα τα υδάτινα σώματα της Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένων των λιμνών, ποταμών, παραποτάμων και λοιπών εσωτερικών υδάτων.

Στόχος της απαγόρευσης: Η προστασία της καραβίδας, ενός εμβληματικού είδους για την Ήπειρο, κατά την περίοδο αναπαραγωγής. Η τήρηση της απαγόρευσης συμβάλλει στην διατήρηση υγιών πληθυσμών καραβίδας και στην αειφορία της αλιείας.

Η αλιεία καραβίδας κατά την απαγορευτική περίοδο επισύρει αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της αλιευτικής νομοθεσίας.

Κατά την περίοδο απαγόρευσης, οι φίλοι της αλιείας μπορούν να στραφούν σε άλλα είδη ψαριών, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν περιορισμούς που ισχύουν για αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απαγόρευση αλιείας καραβίδας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η τήρηση της απαγόρευσης αλιείας καραβίδας αποτελεί ευθύνη όλων. Ας συνεργαστούμε για να διασφαλίσουμε την αειφορία της αλιείας και την προστασία αυτού του σημαντικού είδους για την Ήπειρο.