Η αλιεία τόνου με αγκιστρωτά εργαλεία (LLD, LHM) στα Χανιά έφτασε στο τέλος της, καθώς η ετήσια ποσόστωση για το 2024 εξαντλήθηκε.

Από την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024, μεσάνυχτα, απαγορεύεται η αλιεία και εκφόρτωση τόνου με τα εν λόγω εργαλεία.

Πώς μπορούν οι αλιείς να συμμορφωθούν:

  • Ολοκλήρωση αλιευτικών δραστηριοτήτων: Μέχρι την 19η Απριλίου, ώρα 24:00, οι αλιείς οφείλουν να τερματίσουν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες.
  • Προσέγγιση λιμένα: Στη συνέχεια, θα πρέπει να κατευθυνθούν εγκαίρως σε καθορισμένο λιμένα εκφόρτωσης.
  • Εκφόρτωση και καταγραφή: Ακολούθως, οφείλουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εκφόρτωσης και να προβούν στην ηλεκτρονική καταγραφή των αλιευμάτων τόννου στην εφαρμογή eBCD.
  • Υποβολή δεδομένων: Τέλος, θα πρέπει να υποβάλλουν δεδομένα ημερολογίου αλιείας μέσω της εφαρμογής ERS του ΟΣΠΑ.

Σημαντικές σημειώσεις:

  • Αχρησιμοποίητες ετικέτες: Οι αχρησιμοποίητες ετικέτες σήμανσης (ετικέτες ουράς) δεν επιστρέφονται, αλλά φυλάσσονται με ευθύνη του πλοιοκτήτη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη επανέναρξη της αλιείας τόννου στο τέλος του τρέχοντος ή το επόμενο έτος, εφόσον το σκάφος λάβει εκ νέου άδεια.
  • Απαγόρευση χρήσης ετικετών: Η χρήση ετικετών σε περιόδους απαγόρευσης αλιείας τόννου απαγορεύεται ρητά.
  • Νόμιμη διακίνηση: Νόμιμα διακινούμενα άτομα τόννου στοχευμένης αλιείας φέρουν ηλεκτρονικό BCD καταχωρημένο στο σύστημα eBCD της ICCAT.
  • Αναστολή αδειών: Μετά την 19η Απριλίου, αναστέλλονται οι άδειες αλιείας τόννου που χορηγήθηκαν για το 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι αλιείς μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων:

  • Τηλ.: 28213-46506-507
  • Email: alieia.cha@crete.gov.gr