Τα ψαρέματα γίνονται κυρίως Αιγαίο αλλά και Ιόνιο Πέλαγος. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται είναι:
-Apnea Rayo Carbon 110cm με λάστιχα συνήθως Gorrila Riffe
και Carbon Roller
-Omer Cayman ET 105cm με λάστιχα συνήθως Gorrila Riffe
και Carbon Roller
-Χειροποίητα ξύλινα
-Αεροβόλα μικρού τύπου