Τη δέσμευση της Κομισιόν για περαιτέρω στήριξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ, μετέφερε την 7/5/14 στους Ευρωπαίους ιχθυοκαλλιεργητές σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, η Επίτροπος θαλάσσιων υποθέσεων και αλιείας Μαρία Δαμανάκη.

Στην εκδήλωση, που αποτελεί τμήμα της εκστρατείας της Επιτροπής «Αχώριστοι» για την προώθηση της αειφόρου παραγωγής προϊόντων της θάλασσας, η κ. Δαμανάκη υπογράμμισε ότι όσο αυξάνεται ο πληθυσμός τόσο αυξάνεται η ζήτηση για ψάρια και χωρίς την ιχθυοκαλλιέργεια απλώς δεν θα υπάρχουν αρκετά ψάρια για κατανάλωση και θα διακυβεύεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποθεμάτων άγριων ψαριών. «Τα νωπά, τοπικά και υγιή, ψάρια που εκτρέφονται στην ΕΕ πληρούν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών και έχουν νόστιμη γεύση», τόνισε η Επίτροπος.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, τμήμα της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής αποτελεί η δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Μια πρόσφατη σειρά κατευθυντήριων γραμμών παρουσιάζει τις κοινές προτεραιότητες και τους γενικούς στόχους του ευρωπαϊκού τομέα ιχθυοκαλλιέργειας που περιλαμβάνουν τη βελτίωση της πρόσβασης στο χώρο και το νερό, τη διατήρηση υψηλών προτύπων για την υγεία και το περιβάλλον, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Χρηματοδοτική στήριξη για την επίτευξη του στόχου αυτού θα είναι διαθέσιμη μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, ενώ θα χρηματοδοτηθεί επίσης η έρευνα που ενισχύει την αειφόρο ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, αναφέρει η Επιτροπή.
Αργότερα στη διάρκεια του έτους, ένα σχολικό σχέδιο υποστηριζόμενο από την ΕΕ θα αυξήσει περισσότερο την ευαισθητοποίηση στο θέμα των ωφελειών από την κατανάλωση ψαριών εκτροφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, περίπου η μισή ευρωπαϊκή παραγωγή αποτελείται από οστρακόδερμα, μεταξύ των οποίων τα μύδια και τα στρείδια είναι τα δημοφιλέστερα, ενώ στα υπόλοιπα είδη ανήκουν τα θαλάσσια ψάρια, όπως ο σολομός, το λαβράκι και η τσιπούρα, και τα ψάρια του γλυκού νερού, όπως η πέστροφα και κυπρίνος.

Στην ΕΕ, το 68% της κατανάλωσης σε θαλάσσια προϊόντα εισάγεται και μόνον το 10% των ποσοτήτων που καταναλώνονται προέρχεται από εκτροφή εντός της ΕΕ. Με την κατανάλωση τοπικά εκτρεφομένων ψαριών μειώνονται οι εισαγωγές από το εξωτερικό και η ΕΕ έχει πρόσβαση σε εξαιρετικά φρέσκα προϊόντα. Περισσότερα από 80.000 άτομα απασχολούνται ήδη άμεσα στον κλάδο της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα των θαλάσσιων προϊόντων που καταναλώνουμε προέρχεται από ιχθυοκαλλιέργειες της ΕΕ, αναφέρει η Επιτροπή.

Πηγή: SigmaLive