Βολή περίπου στα 4 μήκη.

(Τα μήκη υπολογίζονται από το ξεδίπλωμα του σχοινιού)

– Semislide polyspast speargun, got bass stoned